ID-valmennukset ovat olleet mukana uuden toimijuuskirjan kehittämistyössä. Kirjassa esitellään mm. Johtajaidentiteetin vahvistamista (ID Taitaja), Työidentiteetti-valmennusta sekä ID-menetelmiä.

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - luovia voimavaroja työhön! -kirjan taustalla on Suomen Akatemian ja työsuojelurahaston rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke.

Hankkeessa on tutkittu ja kehitetty yksilöiden työidentiteettien vahvistumista, työyhteisöjen toimijuutta ja monikytkentäistä johtamista.

ID-valmennuksilla on vaikuttavuutta - lue täältä: www.jyu.fi/toimijuuskirja