ID Mahlakaarto on mukana Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa Kytkin-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiton jäsenyhdistyksiä sosiaalipalvelujen muuttuvalla kentällä. Hankkeessa etsitään uusia palveluinnovaatiota sekä lisätään palvelujen laatua, tuottavuutta ja yhdistysten liiketoimintaosaamista. Kehittämisen lähtökohta on yleishyödyllisen, aatteellisen palveluntuottajan erityisyys, joka kytkee yhteen laadukkaat palvelut, asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vapaaehtoisten ja vertaisten tuen.

ID Mahlakaarto toimittaa hankkeeseen konsultointikokonaisuuden yhteistyössä Novetos Oy:n ja Rohkea Ruusu Oy:n kanssa. ID Mahlakaarto voimavaraistaa hankkeessa jäsenyhdistysten johtoa ja työyhteisöjä. Prosessin tavoitteena on tukea ja lisätä yhdistysten toimijuutta ja muutoskykyä. Hankkeessa sovelletaan ID-ajattelua, joka tarjoaa hyvän pohjan rakentaa elinvoimaista, tuottavaa ja luovaa organisaatiota.

Kytkin-hanke kestää vuoden 2015 kesäkuuhun, ja siihen on saatu rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta.

Lisätietoja: Salme Mahlakaarto, puh. 040 571 9260